Bestuur

Sinds de ledenvergadering van 18 januari 2019 is het bestuur als volgt samengesteld:

Vacant – voorzitter
Arjan Boessenkool – secretaris
Jeroen Boersma – penningmeester
Gerben Rink – algemeen commissaris

Geïnteresseerd in een bestuursfunctie? We vertellen je graag over onze taken en de benodigde tijdsinvestering.