Bestuur

Sinds de ledenvergadering van 28 januari 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:

Christian van der Wal┬á– voorzitter
Arjan Boessenkool – secretaris & a.i. penningmeester
Gerben Rink – algemeen commissaris

Geïnteresseerd in een bestuursfunctie? We vertellen je graag over onze taken en de benodigde tijdsinvestering.